TOILA VALLAS MUUTUVAD MITMED BUSSIPEATUSTE NIMED

Toila Vallavalitsuse 01.06.2021 korraldusega nr 161 kinnitati Toila valla haldusterritooriumil asuvate ühissõidukipeatuste nimed.

Ühissõidukipeatuste nimede ülevaatamise ja korrastamise vajaduse tingisid mitmed asjaolud. Eelkõige olid vastuolud kohanimeregistris ja ühistranspordiregistris ning peatuste nimed peavad olema vastavuses eesti keele reeglitega.

Uued peatuste nimed:
* Maie (endine nimi Konju I)
* Konju (endine nimi Konju pood)
* Luhamäe (endine nimi Konju II)
* Ranna tänav (endine nimi Toila Ranna tn)
* Laura (endine nimi Martsa I)
* Värava (endine nimi Saka II)

Bussipeatuste nimede muudatustega on uuendatud ka kõik bussipeatuste märgid.

MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus
e-post: info@ivytk.ee