TEADE maakonna bussiliikluse muudatustest Jõhvi linnas Narva maantee sulgemise ajal 30.08.2021 kuni 12.09.2021

28. aug. 2021 Uudise Lisaja 0 Comments

Alates 30.08.2021 kuni 12.09.2021 suletakse liikluseks seoses tänava ehistustöödega Jõhvi linnas Narva maantee Konsumi kaupluse ja Viru vangla ristmiku vahelisel lõigul.

Maakonna bussiliinid nr 43C, 105, 105A, 106, 108, 115, 115A, 115B, 117, 503 ja 903 suunatakse Jõhvi bussijaamast väljumisel ümbersõidule läbi Põllu tänava Tallinn-Narva maanteele.

Sulgemise perioodil ei teenindata LINDA, SOO, MÄNNI ja JÄRVE peatuseid SKEEM 1.

JÄRLE peatus nihutatakse ajutiselt Põllu tn ristmiku piirkonda.

Bauhofi kaupluse juures olevale kogujateel on ajutine peatus BAUHOF.

Kõik Jõhvi bussijaamast ida suuna maakonna liinid peatuvad ajutises BAUHOFi peatuses.

Liin nr 43C peatub Jõhvi bussijaama ja Viru vahelisel lõigul mõlemas suunas JÄRLE ja BAUHOFi peatustes.

Liinid nr 105 ja 105A peatuvad Jõhvi bussijaamast väljumisel Toila ja Voka suunas JÄRLE ja BAUHOFi peatustes ja vastupidises suunas JÄRLE peatuses.

Liin nr 106 väljumisega kell 6.40 Jõhvi bussijaamast (Toila oru pargist kell 7.00, Vokast kell 7.10 jne) peatub Jõhvi linna sisenemisel VIRU VANGLA (E-R), BAUHOFi ja JÄRLE peatustes.
Jõhvi vaksalist väljumine E-R kell 16.40 peatub Jõhvist väljumisel JÄRLE, BAUHOFi ja VIRU VANGLA peatuseid.

Liin nr 107 ei teeninda LINDA ja MEIEREI peatuseid. Peale JÄRLE peatust on järgmine TERVISEKESKUSE peatus. JÕHVI ÄRIPARK peatust teenindatakse vastavalt senisele sõiduplaanile SKEEM 2.

Liin nr 108 väljumisega E-R kell 7.00 Jõhvi bussijaamast peatub Jõhvi linna sisenemisel VIRU VANGLA ja JÄRLE peatustes.
Väljumine E-R kell 16.00 peatub Jõhvist väljumisel JÄRLE, BAUHOFi ja VIRU VANGLA peatustes.

Liinid nr 115 peatuvad Jõhvi bussijaamast ida suunas väljumiste JÄRLE ja BAUHOFi peatustes. Ida suunast Jõhvi sisenemisel on Jõhvi linnas esimene peatus JÄRLE.
Liin nr 115B peatub puhkepäevadel väljumisega Sillamäelt kell 15.40 Jõhvi sisenemisel lisaks JÄRLE peatusele ka BAUHOFi peatuses.

Liin nr 117 peatub Turu ja Viru vangla vahelisel lõigul reisijate väljumiseks JÄRLE, MEIEREI ja BAUHOFi peatustes SKEEM 3.

Liin nr 503 ja liin nr 903 peatuvad Jõhvi bussijaamast ida suunas JÄRLE ja BAUHOFi peatustes. Ida suunast Jõhvi sisenemisel on Jõhvi linnas esimene peatus JÄRLE.

SKEEM 1. Maakonna liinide nr 43C, 115, 115A, 106, 108, 115, 115A, 115B, 503 ja 903 liikumisteekond.

SKEEM 2. Maakonna liini nr 107 liikumisteekond.

SKEEM 3. Maakonna liini nr 117 liikumisteekond.

MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus
e-post: info@ivytk.ee
Tel +372 503 0201 (E-R kell 8-17)